Toimintamalli

Toimintamalli


SOTE-osuuskunta Suomi


  • Kehittää kokonaisuuden
  • Pystyttää toimintamallin
  • Vastaa brändistä, laadusta, digitalisaatiosta ja tuotekehityksestä
  • Täydentää resurssivajeet
  • Toimii taustatukena ja yhteistyökumppanina
  • Osallistuu kilpailutuksiin

    Alueelliset SOTE-osuuskunnat:
  • Tuottavat sote-palvelut asiakaskeskeisesti

SOTE-osuuskunta Suomi muodostaa pienten toimijoiden ekosysteemin, jonka avulla tuetaan pienempien yritysten kilpailukykyä tulevissa SOTE-kilpailutuksissa. Tavoitteena on, että palvelumallin avulla pienet toimijat kykenevät jatkossa toimimaan tasavertaisesti suuryritysten kanssa. Näin saadaan palvelut myös kasvukeskusten ulkopuolelle, harvaan asutuille alueille.

Ekosysteemi koostuu toisaalta teknisemmästä alustasta, johon on kuvattuna valmiiksi alueosuuskuntien käytettäviksi toimintamallit prosesseineen, laatujärjestelmineen, hallinnointitapoineen sekä digitalisaation ja terveysteknologian kehityksen mukaisine palvelupolkuineen. Sote-palveluja käyttävä asiakas näkee palvelualustalta, so. palvelutarjottimelta palveluntuottajat ja palvelut hintoineen ja palautteineen ja voi halutessaan hyödyntää verkkokaupan tapaista asiointia. Asiakas voi myös olla suoraan yhteydessä osuuskunnan palvelunumeroon. Tämä palvelualustakokonaisuus sovitetaan, “massaräätälöidään” kunkin alueosuuskunnan osalta paikallisia olosuhteita vastaavaksi. – Alueosuuskunnan pystyttäminen eli alueellisen toiminnan organisointi tehdään sekin yhteistyössä paikallisten toimijoitten kanssa valmiin palvelupolun mukaisesti.

SOTE-osuuskunta Suomi kehittää palvelukonseptia tukemaan edellä mainittuja tavoitteita toimien kehitysyhtiönä, joka on vastuussa toimintamallin ja palvelukonseptin kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Palvelukonseptin ytimenä on valtakunnallinen ja alueellinen palveluhakemisto, palveluiden hallintaan liittyvät tietotekniset ratkaisut ja valtakunnallisesti tarjottavia asiantuntija- ja erikoispalveluita, jotka yhdessä muodostavat palvelukonseptin. Palvelukonsepti toimii avoimena palvelualustana paikallisille alueosuuskuntien toimijoille.

Toiminta järjestetään alueellisiksi SOTE-osuuskunniksi, jotka muodostavat alueellisten toimijoiden verkoston täydentäen toistensa palveluita ja muodostaen yhdessä alueellisia SOTE-osuuskuntia. Alueellinen palvelutoiminta hyödyntää kehitysyhtiön kehittämää palvelukonseptia, tietoteknisiä palveluita ja asiantuntijapalveluita sekä kokonaisuudelle luotavaa brändiä. 

SOTE-osuuskunta Suomi ei itse tuota sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan loppuasiakkaille palvelut tuottaa jäsenyritykset ja alueille perustettavat alueosuuskunnat omine jäsenyrityksineen.

SOTE-osuuskunta Suomi
SotePiste

c/o Petri Sipilä
Kielotie 56a as. 2
FIN 01300 VANTAA


Petri Sipilä
toimitusjohtaja
verkostoasiantuntija, hall.jäsen
p. 045 670 8810
petri.sipila@soteosksuomi.fi

Pasi Nurmela
hallituksen puheenjohtaja
p. 044 5400 451
pasi.nurmela@seniortek.fi

(c)2022, All Rights Reserved
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän